Co děláme?

Našimi hlavními klienty jsou insolvenční správci a stavební firmy.

Máme detailní znalosti problémů a nástrah vymáhání. Na nic si nehrajeme. Našim hlavním pracovním nástrojem je vyjednávání, znalost lidí a jejich psychologie, vzájemných vazeb firem a jejich vedení, včetně různých lokálních a oborových specifik. Hledáme a předkládáme návrhy, které přináší uspokojení pro dlužníka i věřitele.

I pro zdánlivě bezvýchodné situace máme řešení a mnohokrát se nám podařilo získat plnění na krajně nekvalitních pohledávkách.

Spravujeme na vlastní řad portfolia retailových i firemních pohledávek.

Úzce spolupracujeme s mnoha specialisty včetně advokátních kanceláří.

Klientům poskytujeme dálkový náhled na dění u každé jednotlivé pohledávky formou přístupu do našeho IT systému.


Nabízíme

 • Převzetí a dohledání spisové dokumentace v podkladech předaných dlužníkem správci, digitalizace dokumentů.
 • Zpracování a kompletace dokumentace formou rozdělení do spisů.
 • Zjištění chybějících informací o dlužníkovi z veřejně dostupných zdrojů.
 • Návrhy postupů při řešení vymáhání pohledávek.
 • Správa pohledávek včetně vyjednání řešení.
 • Evidence, párování a vyúčtování plateb od dlužníků.
 • Automatizovaný dohled nad promlčecími lhůtami.
 • Automatizované hlídání splátkových kalendářů.
 • Obeslání dlužníků.
 • Zajištění zpracování návrhů na vydání elektronického platebního rozkazu u jednotlivých pohledávek.
 • Zajištění komunikace s dlužníkem.
 • Sledování dlužníka ve vztahu k možným insolvenčním řízením na něj vedených.
 • Přehledné měsíční vyúčtování a statistika stavu řešení.

Reference

Pravidelně jednáme s největšími stavebními společnostmi ve věci dealokace pozastávek. Zajímavá byla práce s jednou z největších automobilek světa.

Nechceme uvádět konkrétní údaje, ani vy byste nechtěli, abychom o vás psali.

Disclaimer

Společnost se jakožto správce osobních údajů, které mu budou klientem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Použitá a zpracovávaná data podléhají ochraně osobních údajů poskytovatele služeb – společnosti MICROSOFT Corporation - Prohlášení společnosti Microsofto zásadách ochrany osobních údajů.

IT monitoring a podpora

Nabízíme podporu pro IT infrastrukturu a koncové uživatele včetně dohledu nad klíčovými prvky sítě.


Digitalizace dokumentů

Poskytujeme komplexní služby v oblasti digitalizace papírových dokumentů. Naše pracoviště je vybaveno skenovacími zařízeními KODAK.


Regulace a měřící technika

Společnost vyvíjí vlastní řešení pro měření a regulaci v administrativních budovách.

Digitální marketing

Poskytujeme komplexní služby v oblasti digitálního marketingu. Kontaktujte naši marketingovou specialistku Doubravku Čermákovou, DiS.

O nás

SPOLEČNOST-24 s.r.o. se zaměřuje na poskytování outsourcingových služeb v oblasti správy pohledávek pro právnické osoby i fyzické osoby, advokáty a insolvenční správce.

Poskytujeme podporu pro IT infrastrukturu a koncové uživatele. Nabízíme také dohled nad klíčovými prvky sítě. V oblasti informačních technologií společnost programuje vlastní systém na měření a regulaci inteligentní elektroinstalace v administrativních budovách.

Převážně topné systémy, svítidla a přístupové systémy. Poskytujeme komplexní služby v oblasti digitalizace papírových dokumentů. Nejčastěji zpracovávané dokumenty jsou: smlouvy, formuláře, faktury, platební příkazy a běžné firemní dokumenty. Naše pracoviště je vybaveno skenovacími zařízeními KODAK.